SHELL CORENA S2 R 68

SHELL corena s2r 68 20lSHELL CORENA S2 R68 20L
Shell Corena S2 R to doskonałej jakości olej do łopatkowych i śrubowych sprężarek powietrza, zawierający głęboko rafinowaną bazę mineralną, która posiada naturalne właściwości myjące. Zaawansowany pakiet dodatków uszlachetniających wchodzący w skład oleju, skutecznie chroni oraz utrzymuje doskonałe parametry eksploatacyjne w kompresorach. Interwały wymiany produktu Shell Corena S2 R dochodzą do 4000 mth.

Poprzednia nazwa: Shell Corena D

Wybrane zalety i możliwe korzyści:

– Shell Corena S2 R przez wiele lat doskonale chroni wewnętrzne powierzchnie metali przed korozją i zużyciem.
– Wydłużone interwały wymiany , wydłużona eksploatacja.
– Zapewnia utrzymanie idealnej czystości w separatorach olej/powietrze, jak również w systemach koalescencyjnych.
– Shell Corena S2 R jest opracowany do wydłużenia interwałów wymiany nawet do 4000 mth (jeżeli producent urządzenia nie zaleca inaczej) nawet w temperaturach pracy dochodzących do 100 °C.
– Olej stworzony jest do szybkiego uwalniania powietrza bez możliwości tworzenia się piany, zapewnia to bezawaryjną pracę w cyklicznych warunkach.

Zastosowanie:

– Shell Corena S2 R jest przydatny do sprężarek śrubowych posiadających zanurzeniowy lub wtryskowy układ smarowania, pracujących jako urządzenia mobilne tj. place budowy, kolej, w trudnych warunkach użytkowych.
– Shell Corena S2 R może być używana w rotacyjnych pompach próżniowych o średnim poziomie wytwarzanej próżni.
– Olej znajdzie swoje zastosowanie do sprężarek łopatkowych posiadających zanurzeniowy lub wtryskowy układ smarowania.

Dopuszczenia i aprobaty
ISO 6743-3A-DAH

Temperatura zapłonu COC °C minimum : 240
Temperatura płynięcia °C maksimum : -30
Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 68
Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 8,9