OLEJ MOBIL RARUS 425

mobil rarus 425Seria Mobil Rarus™ 400 to linia wysoko wydajnych bezpopiołowych środków smarujących zaprojektowanych, aby spełniać surowe wymogi głównych producentów sprężarek. Stworzone z wysokiej jakości bazowych olejów mineralnych i zaawansowanego pakietu dodatków uszlachetniających w celu zapewnienia wyjątkowej ochrony sprzętu i niezawodności sprężarek działających w łagodnych i ciężkich warunkach. Zapewniają one doskonałą ochronę przed zużyciem oraz możliwość obniżenia kosztów serwisowych poprzez zminimalizowanie problemów ze sprzętem oraz zmniejszenie osadów z niskiego ciśnienia i wypływu. Z powodu ich wysokich danych znamionowych FZG, Mobil Rarus 400 są wyjątkowymi środkami smarującymi dla układów sprężarek wykorzystujących przekładnie i łożyska stając się idealnym wyborem dla smarowania skrzyń korbowych, jak i cylindrów.

Zalety

Dzięki zastosowaniu olejów Mobil serii Rarus 400, możemy sprężarkę utrzymać w czystości i zmniejszyć osady w porównaniu z konwencjonalnymi olejami mineralnymi, co wydłuża przerwy pomiędzy przeglądami. Ich wyjątkowa stabilność utleniania oraz termiczna bezpiecznie pozwala na przedłużenie żywotności przy jednoczesnym kontrolowaniu zaszlamienia i tworzenia się osadów. Dają one wyjątkową ochronę przed zużyciem i korozją, która wydłuża żywotność sprzętu i poprawia działanie sprzętu.

Zastosowanie

Oleje Mobil serii 400 zalecane są do pojedynczych i wielostopniowych sprężarek powietrza. Są one szczególnie skuteczne w przypadku ciągłej pracy w wysokiej temperaturze. Maksymalna temperatura sprężonego powietrza zgodnie z normą DIN 51506 wynosi 220oC. Nadają się do sprężarek typu tłokowego i rotacyjnego. Oleje serii Rarus 400 są kompatybilne ze wszystkimi metalami wykorzystywanymi w konstrukcji sprężarek oraz z elastomerami kompatybilnymi z olejami mineralnymi stosowanymi w uszczelnieniach, pierścieniach samouszczelniających i uszczelkach.

Oleje serii Mobil Rarus 400 nie są zalecane do stosowania w sprężarkach powietrza służących do oddychania.

Następujące typy sprężarek wykazały doskonałe działanie w połączeniu z olejami serii Mobil Rarus 400:

Tłokowe sprężarki, skrzynie korbowe i cylindry
Rotacyjne sprężarki śrubowe
Rotacyjne sprężarki łopatkowe
Sprężarki osiowe i odśrodkowe
Układy sprężarkowe z wysilonymi przekładniami i łożyskami
Sprężarki wykorzystywane zarówno w stacjonarnych jak i ruchomych zastosowaniach

Specyfikacja:
DIN 51506 VD-L (1985-09)

Tabela produktu:

Klasa lepkości ISO 46
Lepkość kin., ASTM D 445
cSt w 40ºC 46
cSt w 100ºC 6,9
Wskaźnik lepkości, -, ASTM D 2270 105

Liczba kwasowa TAN, mgKOH/g, ASTM D 974 <0,01

Korozja na Cu, ASTM D 130 1B
Test FZG, stopień, DIN 51354 11

Ochrona przed rdzą; ASTM D665 B; ASTM D665 A Spełnia

Test na pienienie, ml/ml, ASTM D 892, Sekw. I 20/0

Temp. zapłonu, ºC, ASTM D 92 238

Ciężar właściwy w 15ºC kg/l, ASTM D 1298 0,873