OLEJ HYDRAULICZNY JASOL HM/HLP 68

jasolOleje hydrauliczny wytwarzany jest na bazie wysokorafinowanego oleju mineralnego oraz odpowiednio dobranego pakietu dodatków uszlachetniających, który

zapewnia odpowiednie własności przeciwkorozyjne,przeciwpienne,deemulgujące

i przeciwutleniające. Zapewnia ochronę i czystość smarowanych układów oraz wymaganą

kompatybilność z uszczelnieniami

Zastosowanie:

JASOL HYDRAULIC HM/HLP 68 przeznaczone są do stosowania w średnio i wysoko
obciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego, przekładniach
hydraulicznych oraz innych mechanizmach regulująco-sterujących, w których występują trudne
warunki pracy oraz panuje podwyższona temperatura i wilgotność.

Spełnia wymagania norm:

PN-EN-ISO 6743-4 –Grupa H (Klasyfikacja)
PN-ISO 3448 VG: 22-150
PN-ISO 11158:2012 HM
DIN 51 524 cz.2 HLP

Parametry:

Lepkość kinematyczna w temp. 40°C,[mm2/s] 69

Wskaźnik lepkości 95

Temperatura płynięcia, [°C] -24

Temperatura zapłonu, [°C] 210